Павлодар облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
Басты Ономастика мәселелері Қала және ауыл атаулары

Қала және ауыл атаулары

І. Павлодар қаласы

город Павлодар

Орталығы – Павлодар қаласы

Центр – город Павлодар

Әкімшілік - аумақтық бірліктер

административно - территориальные единицы

 

Павлодар қаласы

город Павлодар

Кенжекөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Кенжекольского сельского округа

Орталығы – Кенжекөл ауылы

Центр - село Кенжеколь

 

р/с №

Елді мекен (станса, разъездер) атауы

наименование населенных пунктов (станции, разъезды)

Орыс тіліндегі атауы (транскрипциясы)                          наименование (транскрипция) на русском языке

1

Кенжекөл ауылы

село Кенжеколь

2

Байдала ауылы

село Байдала

3

Долгое ауылы

село Долгое

 

Павлодар қаласы

город Павлодар

Мойылды ауылының әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы села Мойылды

Орталығы – Мойылды ауылы

Центр – село Мойылды

 

р/с №

Елді мекен (станса, разъездер) атауы наименование населенных пунктов (станции, разъезды)

Орыс тіліндегі атауы (транскрипциясы)                          наименование (транскрипция) на русском языке

1

Мойылды ауылы

село Мойылды

 

Павлодар қаласы

город Павлодар

Жетекші ауылының әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы села Жетекши

Орталығы – Жетекші ауылы

Центр – село Жетекши

 

р/с №

Елді мекен (станса, разъездер) атауы наименование населенных пунктов (станции, разъезды)

Орыс тіліндегі атауы (транскрипциясы)                          наименование (транскрипция) на русском языке

1

Жетекші ауылы

село Жетекши

 

Павлодар қаласы

город Павлодар

Павлодар ауылы Ленин кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы поселка Ленинского

Орталығы – Ленин кенті

Центр – поселок Ленинский

 

р/с

Елді мекен (станса, разъездер) атауы наименование населенных пунктов (станции, разъезды)

Орыс тіліндегі атауы (транскрипциясы)                          наименование (транскрипция) на русском языке

1

Ленин кенті

поселок Ленинский

 

Павлодар қаласы

город Павлод

Павлодар ауылының округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы села Павлодар

Орталығы – Павлодар ауылы

Центр - село Павлодарское

 

р/с №

Елді мекен (станса, разъездер) атауы наименование населенных пунктов (станции, разъезды)

Орыс тіліндегі атауы (транскрипциясы)                          наименование (транскрипция) на русском языке

1

Павлодар ауылы

село Павлодарское

ІІ. Екібастұз қаласы

Город Экибастуз

Орталығы – Ақкөл ауылы

Центр – село Акколь

 

Ақкөл ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно –территориальные единицы Аккольского сельского округа

 

Р/с №

Елді мекен (станса, разъездер) атауы наименования населенных пунктов (станции, разъезды)

Орыс тіліндегі атауы (транскрипциясы) наименование (транскрипция)  на русском языке

1.

Ақкөл ауылы

село Акколь

2.

Зеленая роща ауылы

село Зеленая роща

3.

Жақсат ауылы

село Жаксат

Бәйет ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно –территориальные единицы Байетского сельского округа

 

1

Бәйет ауылы

село Байет

2

Атығай ауылы

село Атығай

Теміржол ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно –территориальные единицы Железнодорожного сельского округа

 

1

Құлакөл ауылы

село Кулаколь

2

№3 бөлімше ауылы

Село Отделение №3

3

Құдайкөл ауылы

село Кудайколь

4

Қарасор ауылы

село Карасор

Сарықамыс ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно –территориальные единицы Сарыкамыского сельского округа

1

Сарықамыс ауылы

село Сарыкамыс

2

Қуандық ауылы

село Куандык

Төрт-Құдық ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно –территориальные единицы Торт-Кудукского сельского округа

1.

Төрт-Құдық ауылы

село Төрт-Құдық

2.

Бозшакөл ауылы

село Бозшакөл

3.

112 разъезд

Разъезд - 112

Екібастұз ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно –территориальные единицы Экибастузского сельского округа

 

1

Төртүй ауылы

село Тортуй

2

Мыңтомар ауылы

село Мынтомар

3

Қаражар ауылы

 село Каражар

4

Ақши ауылы

 село Акши

5

Көксиыр ауылы

село Коксиыр

6

Тай ауылы ауылы

село Тай

7

Талдықамыс ауылы

село Талдықамыс

 

Шиқылдақ ауылы

село Шикылдак

 

Ә. Марғұлан атындағы ауыл

село им. А. Маргулана

Қоянды ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно –территориальные единицы Кояндинского сельского округа

 

1

Қоянды ауылы

село Коянды

2

Теміртас ауылы

село Теміртас

3

Құрылысшы ауылы

село Құрылысшы

4

Бесқауға ауылы

село  Бескауга

       

 

ІІІ. Ақсу қаласы

город Аксу

Орталығы – Ақсу қаласы

Центр – город Аксу

Әкімшілік - аумақтық бірліктер

административно - территориальные единицы

 

Алғабас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Алгабасского сельского округа

 

 1.  

Алғабас ауылы

село  Алгабас

 1.  

Айнакөл ауылы

село Айнаколь

 1.  

Сынтас  ауылы

село Сынтас

 1.  

Көктас ауылы

село Коктас

 1.  

Қарабай ауылы

село Карабай

 1.  

Жолкұдық ауылы

село Жолкудук

 1.  

Ребровка ауылы

село Ребровка

 1.  

Қаракөл ауылы

село Караколь

 

Достық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Достыкского сельского округа

 

 1.  

Достық ауылы

село Достык

 1.  

Береке ауылы

село Береке

 1.  

Пограничник ауылы

село Пограничник

 1.  

Спутник стансасы

станция Спутник

 1.  

Тасқұдық стансасы

станция  Таскудук

 1.  

Төрт құдық ауылы

село Торт кудук

 

Евгеньевка ауылдық округінің әкімшілік - аумақтық бірліктері

Административно - территориальные единицы Евгеньевского сельского округа

 

 1.  

Евгеньевка ауылы

село Евгеньевка

 1.  

Сольветка ауылы

село Сольветка

 1.  

Үштерек ауылы

село Уштерек

 

Мәмәйіт Омаров атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы сельского округа имени Мамаита Омарова

 

 1.  

Мәмәйіт Омаров атындағы ауыл

село имени Мамаита Омарова

 1.  

Көктерек ауылы

село Коктерек

 1.  

Сырлықала ауылы

село Сырлыкала

 1.  

Дөнентаев ауылы

село Донентаева

 1.  

Путь Ильича ауылы

село Путь Ильича

 1.  

Құркөл ауылы

село Курколь

 

Қызылжар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Кызылжарского сельского округа

 

 1.  

Қызылжар ауылы

село  Кызылжар

 1.  

Бөріктал ауылы

село Борыктал

 1.  

Жаңашаруа ауылы

село Жанашаруа

 1.  

Сарышығанақ ауылы

село Сарышыганак

 1.  

Суаткөл ауылы

село Суатколь

 

Қалқаман ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Калкаманского сельского округа

 

Қалқаман аулы

село Калкаман

 

Ақжол ауылы

село Акжоль

 

ІV. Ақтоғай ауданы

Актогайский район

Орталығы – Ақтоғай ауылы

Центр – село Актогай

Әкімшілік – аумақтық бірліктер

административно – территориальные единицы

 

Ақтоғай ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Актогайского сельского округа

 

1.

Ақтоғай ауылы

село Актогай

2

Приреченск ауылы

село Приреченск

3

Жоламан ауылы

село Жоламан

4

Харьков ауылы

село Харьковка

5

Қарабұзау ауылы

село Карабузау

 

Жалаулы ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Жалаулинского сельского округа

 

1

Жалаулы ауылы

село Жалаулы

 2

Қарасу ауылы

село Карасу

 3

Балтасап ауылы

село Балтасап

4

Шолақсор ауылы

село Шолаксор

 

Жолболды ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Жолболдинского сельского округа

 

1.

Жолболды ауылы

село Жолболды

2.

Шілікті ауылы

село Шиликти

3.

Шұға ауылы

село Шуга

 

Қараоба ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Караобинского сельского округа

 

1

Қараоба ауылы

село Караоба

2

Жаңаауыл ауылы

село Жанаауыл

3

Исантерек ауылы

село Исантерек

4

Әуелбек ауылы

село Ауельбек

5

Өтес ауылы

село Отес

 

Қожамжар ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Кожамжарского сельского округа

 

1

Қожамжар  ауылы

село Кожамжар

2

Қараой ауылы

село Караой

3

Жамбыл ауылы

село Жамбыл

4

Қайран ауылы

село Кайран

Ақжол ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы сельского округа Ақжол

1.

Ақжол ауылы

село Ақжол

2.

Разумовка ауылы

село Разумовка

3.

Барлыбай ауылы

село Барлыбай

4.

Басқамыс ауылы

село Баскамыс

5.

Қарақоға ауылы

село Каракога

 

Мүткенов ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Муткеновского сельского округа

1

Мүткенов ауылы

село Муткенова

2

Әбжан ауылы

село Абжан

3

Естай ауылы

село Естай

4

Жаңабет ауылы

село Жанабет

5

Жаңатап ауылы

село Жанатап

 

V. Баянауыл ауданы

Баянаульский район

Орталығы – Баянауыл селосы

Центр - село Баянаул

Әкімшілік - аумақтық бірліктер

административно-территориальные единицы

 

 

Баянауыл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Баянаульского сельского округа

 

1

Баянауыл ауылы

село Баянауыл

2

Шонай ауылы

село Шонай

Ақсан селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Аксанского аульного округа

 

1

Ақсан ауылы

Аксан

2

Қаражар ауылы

Каражар

3

Жалғыз Қайың ауылы

Жалгыз Кайын

Бірлік селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Бирликского аульного округа

 

1

Бірлік ауылы

село Бирлик

2

Ақмектеп ауылы

село Акмектеп

Жаңажол ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы Жанажольского аульного округа

 

1

Мәшһүр Жүсіп ауылы

село Мәшһүр Жүсіп

2

Бүркітті ауылы

село Буркутты

3

Қарашоқы ауылы

село Карашокы

Жаңатілек ауылыдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Жанатлекского аульного округа

 

1

Жаңатілек ауылы

село Жанатлек

2

Мұрынтал ауылы

село Мурынтал

Қаратомар селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Каратомарского аульного

 

1

Қаратомар ауылы

село Каратомар

2

Белағаш ауылы

село Белагаш

Құндыкөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Кундыкольского аульного округа

 

1

Құндыкөл ауылы

село Кундыколь

2

Біржанкөл ауылы

село Биржанколь

3

Егіндібұлақ ауылы

село Егиндыбулак

Күркелі селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Куркелинского аульного округа

 

1

Жұмат Шанин ауылы

село Жұмат Шанин

2

Шоманкөл  ауылы

село Шоманколь

3

Қойтас ауылы

село Койтас

4

Жарылғап ауылы

село Жарылгап

Қызылтау селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Кызылтауского аульного округа

1

Жүсіпбек Аймауытов  ауылы

село Жусупбека Аймауытов

2

Ақши ауылы

село Акши

3

Үйтас ауылы

село Үйтас

4

Лекер ауылы

село Лекер

Сәтбаев селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Сатпаевского сельского округа

1

Қаныш Сәтбаев ауылы

село Каныш Сәтбаев

2

Көкдомбақ ауылы

село Кокдомбак

3

Мұса Шорман ауылы

село Мұса Шорман

Торайғыров селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Торайгыровского сельского округа

1

Торайғыр ауылы

село Торайгыр

2

Қандықарасу ауылы

село Кандыкарсу

3

Қызылшілік ауылы

село Кызылшилик

Ұзынбұлақ селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Узунбулакского сельского округа

 

1

Ұзынбұлақ ауылы

село Узунбулак

2

Ақши ауылы

село Акши

Шөптікөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Шоптыкольского сельского округа

 

1

Майкөбе ауылы

село Майкөбе

2

Шөптікөл ауылы

село Шоптыколь

3

Сұлужон ауылы

село Сулужон

Майқайың кентінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы поселка Майкаин

 

1

Майқайың кенті

поселок Майкаин

2.

Ұшқұлын ауылы

село Ушкулын

         

 

VI. Ертіс ауданы

Иртышский район

Орталығы – Ертіс cелосы

Центр – село Иртышск

Әкімшілік – аумақтық бірліктер

Административно – территориальные единицы

 

 

Ағашорын ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Агашорын

 

1

Ағашорын ауылы

село Агашорын

Аманкелді ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Амангельды

 

1

Аманкелді ауылы

 село Амангельды

Байзақов ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Байзаковского сельского округа

1

Иса Байзақов ауылы

село Исы Байзакова

2

Үлгілі ауылы

село Ульгули

Қарақұдық ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Каракудукского сельского округа

 

1

Қарақұдық  ауылы

село Каракудук

2

Кеңес ауылы

село Кенес

3

Ынтымақ ауылы

село Ынтымак

4

Қараөткел ауылы

село Караоткель

Қызылжар  ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Кызылжарского сельского округа

 

1

Қызылжар ауылы

село Кызылжар

2

Тоғызақ ауылы

село Тогызак

Сілеті  ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Селетинского сельского округа

1

 Сілеті ауылы

село Селеты

2

Қызылағаш ауылы

село Кызылагаш

3

Бұланбай ауылы

 село Буланбай

Северный ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Северного сельского округа

1

  Северное ауылы

село Северное

2

Қараағаш ауылы

село Караагаш

3

Степное ауылы

 село Степное

Ұзынсу  ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Узынсу

 

1

 Ұзынсу ауылы

село Узынсу

Луговой ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Луговое

 

1

Луговой ауылы

село Луговое

Голубовка ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Голубовка

 

1

Голубовка ауылы

село Голубовка

Майқоңыр ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Майконыр

1

  Майқоңыр ауылы

село Майконыр

Қосағаш ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Косагаш

1

   Қосағаш ауылы

село  Косагаш

Панфилов ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы  Панфиловского сельского округа

1

Панфилов ауылы

село  Панфилово

 

Тоқта ауылы

село  Тохта

Ленин ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Ленино

1

Ленин ауылы

село  Ленино

Қоскөл ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Коскольского сельского округа

 

1

Қоскөл ауылы

село  Косколь

2

Қызылқақ ауылы

село Кызылкак

Ертіс ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Иртышск

 

1

Ертіс ауылы

село  Иртышск

         

 

VII. Железин ауданы

Железинский район

Орталығы – Железинка ауылы

Центр – село Железинка

Әкімшілік - аумақтық бірліктер

административно-территориальные единицы

 

Железин ауылдық округі әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Железинского cельского округа

 

1

Железинка ауылы

село Железинка

2

Захаровка ауылы

село Захаровка

3

Аққайың ауылы

село Аққайың

4

Моисеевка ауылы

село Моисеевка

5

Пятирыжск ауылы

село Пятирыжск

Ақтау ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Актауского сельского округа

1

Ақтау ауылы

село Актау

2

Жолтаптық ауылы

село Жолтаптык

Алакөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Алакольского сельского округа

 

1

Алакөл ауылы

село Алаколь

Башмачин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Башмачинского сельского округа

 

1

Башмачиное ауылы

село Башмачное

2

Абай ауылы

село Абай

3

Береговое ауылы

село Береговое

4

Кузьмино ауылы

село Кузьмино

Веселорощин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Веселорощинского сельского округа

 

1

Веселая роща ауылы

село Веселая роща

2

Дүйсеке ауылы

село Дуйсеке

3

Жаңабірлік ауылы

село Жанабирлик

4

Славяновка ауылы

село Славяновка

Еңбекші ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Енбекшинского сельского округа

 

1

Еңбекші ауылы

село Енбекши

2

Уәлиханов ауылы

село Уәлиханов

Қазақстан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Казахстанского сельского округа

 

1

Жаңа жұлдыз ауылы

село Жаңа жұлдыз

2

Есқара ауылы

село Ескара

3

Екішоқ ауылы

село Екишок

Лесной ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Лесного сельского округа

 

1

Лесное ауылы

село Лесное

2

Крупское ауылы

село Крупское

3

Раздельное ауылы

село Раздельное

Михайлов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Михайловского сельского округа

 

1

Михайловка ауылы

село Михайловка

2

Красновка ауылы

село Красновка

3

Мыңкөл ауылы

село Мынколь

4

Петропавловка ауылы

село Петропавловка

Новомир ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Новомирского сельского округа

 

1

Церковное ауылы

село Церковное

Озерный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Озерный сельского округа

 

1

Озерный ауылы

село Озерное

Прииртышский ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Прииртышского сельского округа

 

1

Прииртышск ауылы

село Прииртышск

2

Груздевка ауылы

село Груздевка

3

Үрілітүп ауылы

село Урлютюб

 

VIII. Тереңкөл ауданы

 Район Тереңкөл

Орталығы – Тереңкөл ауылы

Центр –  село Тереңкөл

Әкімшілік - аумақтық бірліктер

административно - территориальные единицы

 

 

Тереңкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Теренкольского сельского округа

 

1

Тереңкөл ауылы

село Теренколь

2

Юбилейное ауылы

село Юбилейное

3

Ынталы ауылы

село Ынталы

Байқоныс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Байконысского сельского округа

1

Байқоныс ауылы

село Байгунус

2

Қызылтаң ауылы

село Кызылтан

3

Тілеубай ауылы

село Тлеубай

Песчаное ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Песчанского сельского округа

 

1

Песчан ауылы

село Песчаное

2

Қарасуық ауылы

село Карасук

Береговой ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Берегового сельского округа

 

1

Береговое ауылы

село Береговое

2

Луговое ауылы

село Луговое

3

Осьмерыжск ауылы

село Осьмерыжск

4

Зеленая Роща ауылы

село Зеленая Роща

Бобровка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы  Бобровского сельского округа

 

1

Жаңабет ауылы

село Жанабет

2

Жасқайрат ауылы

село Жаскайрат

Воскресенкий ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Воскресенского сельского округа

 

1

Воскресенка ауылы

село Воскресенка

2

Березовка ауылы

село Березовка

Верненка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Верненского сельского округа

2

Львовка ауылы

село Львовка

3

Фрументевька ауылы

село Фрументевька

Жаңақұрылыс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Жанакурлысского сельского округа

 

1

Трофимовка ауылы

село Трофимовка

2

Жаңақұрылыс ауылы

село Жанакурлыс

3

Тегістік ауылы

село Тегистык

4

Покровка ауылы

село Покровка

Ивановка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Ивановского сельского округа

 

1

Ивановка ауылы

село Ивановка

2

Новоспасовка ауылы

село Новоспасовка

Калиновка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Калиновского сельского округа

 

1

Калиновка ауылы

село Калиновка

2

Қызылдау ауылы

село Кызылдау

Октябрь ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Октябрьского сельского округа

 

1

Октябрь ауылы

село Октябрь

2

Первомайск ауылы

село Первомайск

Федоровка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Федоровского сельского округа

 

1

Федоровка ауылы

село Федоровка

2

Воронцовка ауылы

село Воронцовка

 

 

XI. Аққулы ауданы

Район Аққулы

Орталығы – Аққу ауылы

Центр – село Акку

Әкімшілік - аумақтық бірліктер

административно-территориальные единицы

 

Баймолдин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Восточного сельского округа

 

1

Әбілқайыр Баймолдин атындағы ауыл

село имени Абылхаира Баймульдина

2

Тақыр ауылы

село Такыр

Жамбыл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Жамбылского  сельского округа

 

1

Жамбыл ауылы

 село Жамбыл

2

Жаңатаң ауылы

село Жанатан

3

Әйтей ауылы

село Айтей

Қызылағаш ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Кызылагашского сельского округа

 

1

Бесқарағай ауылы

село Бескарагай

Қызыләскер ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Кызыласкерского сельского округа

1

Черное ауылы

село Черное

2

Шәмші ауылы

село Шамши

3

Шабар ауылы

село Шабар

Майқарағай ауылыдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Майкарагайского сельского округа

 

1

Майқарағай ауылы

село Майкарагай

2

Мерғалым ауылы

село Мергалым

Малыбай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Малыбайского  сельского округа

 

1

Малыбай ауылы

село Малыбай

2

Қазантай ауылы

село Казантай

3

Қазы ауылы

село Қазы

Шақа ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

 административно-территориальные единицы Шакинского сельского округа

 

1

Шақа ауылы

село Шака

2

Шоқтал ауылы

село Шоктал

Шарбақты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Шарбактинского сельского округа

1

Шарбақты ауылы

село Шарбакты

2

Төсағаш ауылы

село Тосагаш

3

Жабағлы ауылы

село Жабаглы

Ямышев ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Ямышевского сельского округа

1

Ямышево ауылы

село Ямышево

2

Қызылқоғам ауылы

село Кызылкогам

3

Тілектес ауылы

село Тлектес

Аққулы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы сельского округа Аққулы

 

1

Аққу ауылы

село Аққу

 

 

XX. Май ауданы

Майский район

Орталығы – Көктөбе ауылы

Центр – село Коктобе

Әкімшілік - аумақтық бірліктер

административно-территориальные единицы

 

Көктүбек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Коктубекского сельского округа

 

1

Көктөбе ауылы

село Коктобе

2

Шыған ауылы

село Шыган

Баскөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Баскольского сельского округа

 

1

Баскөл ауылы

село Басколь

2

Бозша ауылы

село Бозша

3

Жаңатілек ауылы

село Жанатлек

Кеңтүбек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Кентубекского сельского округа

1

Жалтыр ауылы

село Жалтырь

2

Қарабұлақ ауылы

село Карабулак

3

Кеңтүбек ауылы

село Кентубек

Май ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы  Майского сельского округа

1

Май ауылы

село Майск

2

Еңбекші ауылы

село Енбекши

Майтүбек ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Майтюбек

 

1

Майтүбек ауылы

село Майтюбек

Малайсары ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Малайсаринского сельского округа

1

Малайсары ауылы

село Малайсары

2

Ақсарай ауылы

село аксарай

3

Жаңасарай ауылы

село Жанасарай

Саты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Сатинского сельского округа

 

1

Саты ауылы

село Саты

2

Қызыл-Октябрь ауылы

село Кызыл-Октябр

Ақжар ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы села Акжар

1

Ақжар ауылы

село Акжар

Ақшиман ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі

административно-территориальные единицы село Акшимана

1

Ақшиман ауылы

село Акшиман

Қаратерек ауылдақ округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Каратерекского сельского округа

 

1

Қаратерек ауылы

село Каратерек

2

Хасен Сейітқазин ауылы

село Хасена Сейтазина

Қазан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Казанского сельского округа

 

1

Жұмыскер ауылы

село Жумыскер

2

Қызыл еңбек ауылы

село Кызыл енбек

 

XI. Павлодар ауданы

Павлодарский район

Орталығы – Павлодар қаласы

Центр – город Павлодар

Әкімшілік – аумақтық бірліктер

административно – территориальные единицы

 

 

Кеңес ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Кенесского аульного округа

 

1

Новоямышев ауылы

село Новоямышево

2

Әйтім ауылы 

 село Айтим

3

Қаратоғай ауылы

 село Каратогай

Заря ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Заринского сельского округа

 

1

Заря ауылы

село Заря

2

Бірлік ауылы

село Бирлик

3

Жертұмсық ауылы

село Жертумсык

4

Подстепное ауылы

село Подстепное

Шақат ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Шакатского сельского округа

1

Шақат ауылы

село Шакат

2

Толыбай ауылы

село Толубай

3

Көктөбе ауылы

село Коктюбе

4

Заозерное ауылы

село Заозерное

5

Маралды ауылы

село Маралды

Ефремовка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Ефремовского сельского округа

1

Ефремовка ауылы

село Ефремовка

2

Даниловка ауылы

село Даниловка

Луганск ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Луганского сельскогоокруга

 

1

Луганск ауылы

 село Луганск

2

Богдановка ауылы

село Богдановка

3

Аққұдық ауылы

село Аккудук

Рождественка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Рождественского сельского округа

1

Розовка  ауылы

село Розовка

2

Рождественка ауылы

село Рождественка

3

Максимовка ауылы

село Максимовка

Чернорецк ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Чернорецкого  сельского округа

 

1

Чернорецк ауылы

село Чернорецк

2

Достық ауылы

село Достык

3

Қаракөл ауылы

село Караколь

4

Пресное ауылы

село Пресное

Черноярка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Черноярского  сельского округа

 

1

Новочерноярка ауылы

село Новочерноярка

2

Черноярка ауылы

село Черноярка 

3

Сычевка ауылы

село Сычевка 

Мичурин ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Мичуринского сельского округа

 

1

Мичурин ауылы

село Мичурино

1

Үміт апа ауылы

село Үміт апа

2

Госплемстанция ауылы

село Госплемстанция

Красноармейка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Красноармейского сельского округа

 

1

Красноармейка ауылы

село Красноармейка

2

Шанды ауылы

село Шанды

3

Красноармейка ст.

ст. Красноармейка

Ольгинка ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно – территориальные единицы село Ольгинка

 

1

Ольгинка ауылы

село Ольгинка

Григорьевка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірліктері

административно – территориальные единицы Григорьевского сельского округа

 

1

Набережное ауылы

село Набережное

2

Жаңақала ауылы

село Жанакала

Заңғар ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі

административно – территориальные единицы Зангарского сельского округа

 

1

Заңғар ауылы

село Зангар

2

Коряковка ауылы

село Коряковка

XII. Успен ауданы

Успенский район

Орталығы - Успен ауылы

Центр - село Успенка

Әкімшілік - аумақтық бірліктер

административно - территориальные единицы

Успен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Успенского сельского округа

 

1

Успен ауылы

село Успенка

2

Белоусов ауылы

село Белоусовка

3

Травян ауылы

село Травянка

Равнополь ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Равнопольского сельского округа

1

Константинов ауылы

село Константиновка

2

Равнополь ауылы

село Равнополь

3

Таволжан ауылы

село Таволжан

Қоңырөзек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Конырозекского сельского округа

 

1

Қоңырөзек ауылы

село Конырозек

2

Дмитриев ауылы

село Дмитриевка

3

Вознесенка ауылы

село Вознесенка

4

Надаров ауылы

село Надаровка

5

Чистополь ауылы

село Чистополь

Новопокров ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Новопокровского сельского округа

 

1

Галицкое ауылы

село Галицкое

2

Новопокров ауылы

село Новопокровка

Қозыкеткен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Козыкеткенского сельского округа

 

1

Қозыкеткен ауылы

село Козыкеткен

2

Травянка ауылы

село Травянка

3

Ковалевка ауылы

село Ковалевка

Лозов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы Лозовского сельского округа

1

Лозовое ауылы

село Лозовое

2

Қаратай ауылы

село Каратай

3

Богатырь ауылы

село Багатырь

Ольгин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері

административно-территориальные единицы  Ольгинского сельского округа

1

Тимирязев ауылы

село Тимирязевка

2

Ольхов ауылы

село Ольховка

3

Ольгин ауылы

село Ольгино

 

 

XIII. Шарбақты  ауданы

Щербактинский  район

Орталығы – Шарбақты ауылы

Центр – село  Шарбакты

Әкімшілік-аумақтық  бірліктер

Админстративно-территориальные  единицы

 

Александровка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірліктері

административно-территориальные единицы Александровского сельского округа

1.

Александровка ауылы

село Александровка

2.

Жаңа-ауыл ауылы

село Жана-ауыл

3.

Алексеевка ауылы

село Алексеевка

4.

Құрқамыс ауылы

село Куркамыс

Галкино ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірліктері

административно-территориальные единицы Галкинского сельского округа

1.

Галкино ауылы

село Галкино

2.

Арбиген ауылы

село Арбаиген

3.

Ботабас ауылы

село Ботабас

4.

Чигиренов ауылы

село Чигиринов

Жылы-Бұлақ ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірліктері

административно-территориальные единицы Жылы-Булакского сельского округа

 

1.

Жылы-Бұлақ ауылы

село Жылы-булак

2.

Сахновка ауылы

село Сахновка

3.

Хмельницкий ауылы

село Хмельницкий

4.

Көлбұлақ ауылы

село Көлбулак

5.

Маралды ауылы

село Маралды

Сосновка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірліктері

административно-территориальные единицы Сосновского сельского округа

 

1.

Сосновка ауылы

 село Сосновка

2.

Заборовка ауылы

 село Заборовка

3.

Красиловка ауылы

село Красиловка

Шалдай  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірліктері

административно-территориальные единицы Шалдайского сельского округа

1.

Шалдай ауылы

село Шалдай

2.

Садық-ащы ауылы

село Садык-ащи

3.

Шошқалы ауылы

село Чушкалы

4.

Есілбай ауылы

село Есильбай

Шарбақты  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірліктері

административно-территориальные единицы Щербактинского сельского округа

 

1.

Шарбақты ауылы

село Щербакты

2.

Сынтас ауылы

село Сынтас

3.

Богодаровка ауылы

село Богадаровка

4.

Татьяновка ауылы

село Татьяновка

5.

Малиновка ауылы

село Малиновка

6.

Назаровка ауылы

село Назаровка

Орловка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі

административно-территориальные единицы Орловского сельского округа

 

1.

Орловка ауылы

 село Орловка

 


2016-06-14 10:42:07

СЕНIМ ТЕЛЕФОНЫ
32-91-74
CALL CENTER

Жаңалықтар мұрағаты

акорда 100 100

СұрақСұрақтар мұрағаты

Ауданның қандай мәселесі Сізді көбірек алаңдатады?
Дауыс берді: 42
Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми сайты
Стратегиясы Қазақстан 2050
ҚР Президентінің "Нұрлы жол – болашаққа бастар жол" атты Жолдауы
Павлодар облысының әкімдігі
Халықтық IPO бағдарламасы
Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі
Қазақстан Стратегиясы 2050
Центр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан
EXPO 2017
Назарбаев орталығы
ҚР Әділет министрлігі
ҚАЗТЕСТ
Қазақстан Республикасының электрондық лицензиялауы
Отау ТВ
Павлодар облысының ақпараттық ресурсы
Мүлікті жария ету
«Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі» АҚ
«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Қазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығы
Сот кабинеті
Рухани әлем
Астана экономикалық форумы
 • Мекенжайы

  Павлодар қаласы,
  Қайырбаев көшесі, 32

 • Телефон

  8 (7182) 32-67-81
  32-81-14

 • E-mail

  tilder32@gmail.com

 • Соц. сети