Павлодар облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
Басты Бекітілген терминдер 2018 жылы бекітілген терминдер

2018 жылы бекітілген терминдер

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің жанындағы

Республикалық          

терминология

комиссиясының

2018 жылғы 6 сәуірдегі

№ 1 шешіміне

қосымша 

Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар министрлігі ұсынған терминдер

 

Орыс тілінде

Қазақ тілінде

 1.  

электронный кошелек

электрондық әмиян

 1.  

Цифровой Казахстан

Цифрлық Қазақстан

 1.  

цифровая экосистема

цифрлық экожүйе

 1.  

креативное общество

креативті қоғам

 1.  

цифровые преобразования

цифрлық түрлендіру

 1.  

цифровая грамотность

цифрлық сауаттылық

 1.  

Киберщит Казахстана

Қазақстанның киберқалқаны

 1.  

история посещений (страницы сайта)

кіру деректері

 1.  

наполнение контента

контентті толықтыру

Қазақстан Республикасының Ұлттық  банкі ұсынған терминдер

 

 1.  

валютный коридор

валюталық дәліз

 1.  

опцион

опцион

 1.  

аффилированное лицо

үлестес тұлға

 1.  

вероятность ущерба

шығынға ұшырау ықтималдығы

 1.  

взаимозачет

өзара есепке алу

 1.  

номинальное участие

номиналды қатысу

 1.  

сжатие денежной массы

ақша массасының тарылуы

 1.  

проспект эмиссии

эмиссия проспектісі

 1.  

взаимовыгодная сделка

өзара тиімді мәміле

Депутаттық сауалда көтерілген терминдер

 1.  

декриминализация

декриминалдау

 1.  

право

құқық

 1.  

космос

ғарыш

 1.  

спутник

жерсерік

 1.  

баланс

баланс

 1.  

стаж

өтіл

 1.  

стажер

тағылымдамашы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған терминдер

 1.  

адекватные меры

барабар шаралар

 1.  

актуализация

актуалдау

 1.  

анонимное обращение

анонимді өтініш

 1.  

апробация рабочего места

жұмыс орнын апробациялау

 1.  

базовая ставка

базалық мөлшерлеме

 1.  

баланс  рабочего времени

жұмыс уақытының балансы

 1.  

безработица скрытая

анықталмаған жұмыссыздық

 1.  

вакансия

бос  жұмыс орны

 1.  

вариант

вариант, нұсқа

 1.  

внутренняя миграция

ішкі миграция

 1.  

годовая премия

жылдық сыйлықақы

 1.  

гуманитарный

гуманитарлық

 1.  

делегирование  полномочий

өкілеттікті беру

 1.  

денежная компенсация

ақшалай өтемақы

 1.  

динамика

динамика; серпін

 1.  

дубликат документа

құжаттың телнұсқасы

 1.  

изыскательские работы

ізденіс жұмыстары

 1.  

инвентаризация имущества

мүлікті инвентарлау

 1.  

иммигрант

иммигрант

 1.  

иммиграция

иммиграция

 1.  

интеграция

интеграциялау

 1.  

классификатор занятий

кәсіптер классификаторы

 1.  

классификация должностей

лауазымдар классификациясы

 1.  

комментарий к Закону

Заңға түсініктеме

 1.  

компонент

компонент; құрамбөлік

 1.  

критерий

Критерий, өлшемшарт

 1.  

легализация

легализациялау

 1.  

малоимущие

табысы аз адамдар

 1.  

миграция

миграция; көші-қон

 1.  

миграция внутренняя

ішкі миграция

 1.  

непогашенная (неснятая) судимость

өтелмеген (алынбаған) сотталғандық

 1.  

неформальная обстановка

бейформал жағдай

 1.  

неформальная занятость

бейформал жұмыспен қамту

 1.  

обстоятельство

жағдаят

 1.  

параметр

параметр

 1.  

пассивное наблюдение

енжар бақылау

 1.  

персонал

персонал

 1.  

перспектива дальняя

алыс болашақ

 1.  

приватизация

жекешелендіру

 1.  

пристройка

жапсаржай

 1.  

процедура

рәсім

 1.  

позиция

позиция

 1.  

профиль

профиль, бейін

 1.  

ревизионная комиссия

ревизиялық комиссия

 1.  

реестр

тізілім

 1.  

рекомендация

ұсыным

 1.  

репатриант

репатриант

 1.  

сбалансированность

теңгерімділік

 1.  

специфика работы

жұмыс спецификасы

 1.  

специализированный профиль

мамандандырылған бейін

 1.  

срок обращения

өтініш беру мерзімі

 1.  

ставка налога

салық  мөлшерлемесі

 1.  

статус  беженца

босқын статусы

 1.  

тенденция

үрдіс

 1.  

типовое положение

үлгілік ереже

 1.  

типовой договор

үлгілік  шарт

 1.  

формализм

формализм

 1.  

формализация

формалдау

 1.  

экспертная группа

сараптау тобы

 1.  

юрисконсульт

заң кеңесшісі

 1.  

юридические реквизиты

заңдық деректемелер

Қайта қаралған Заң терминдері

 1.  

человечество

адамзат

 1.  

зона

аймақ 

 1.  

установление материнства

ана болуды анықтау 

 1.  

функция

функция

 1.  

дедовщина

әлімжеттік 

 1.  

котировка

белгіленім

 1.  

телесные наказания

тән жазасы

 1.  

репутация хорошая

жақсы атақ-абырой

 1.  

аффект

аффект, жан күйзелісі 

 1.  

душевнобольной

ақыл-есі ауысқан 

 1.  

аккорд

аккорд

 1.  

форма права

құқық нысаны 

 1.  

инвентарь

инвентар 

 1.  

дубликат

дубликат,телнұсқа

 1.  

ведомость

ведомость, тізімдеме 

 1.  

террорист 

терроршы

 1.  

террористический акт 

террорлық акт

 1.  

правило

қағида

 1.  

положение 

ереже

 1.  

террористическая акция 

террорлық акция

 1.  

процессуальное соглашение 

процестік келісім

 1.  

процессуальные нормы 

процестік нормалар

 1.  

процессуальные решения 

процестік шешiмдер

 1.  

процессуальный прокурор

процесс прокуроры

 1.  

надзирающий прокурор

қадағалаушы прокурор

 1.  

дежурный прокурор

кезекші прокурор

 1.  

специальный прокурор

арнайы прокурор

 1.  

уполномоченный прокурор

уәкілетті прокурор 

Қайта қаралған халықаралық терминдер

 1.  

абонент

абонент

 1.  

атрибут

атрибут

 1.  

бизнес

бизнес

 1.  

баланс

баланс

 1.  

бюрократ

бюрократ

 1.  

дотация

дотация

 1.  

дефект

дефект

 1.  

демаркация

демаркация

 1.  

гимн

гимн

 1.  

процент

процент

 1.  

лауреат

лауреат

 1.  

инвентарь

инвентарь

 1.  

интеграция

интеграция

 1.  

шина

шина

 1.  

клиент

клиент

 

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің жанындағы

Республикалық   

терминология

комиссиясының

        2018 жылғы 27 маусымдағы

№ 2 шешіміне

қосымша

Астрономия және физика салаларының терминдері

 

Орыс тілінде

Қазақ тілінде

 1.  

аберрация

аберрация

 1.  
 2.  

абиогенез

абиогенез

 

абсорбция

абсорбция

 1.  

аврора

аврора

 1.  

адиабата

адиабат

 1.  

адроны

адрондар

 1.  

азимут

азимут

 1.  

аккреция

аккреция

 1.  

акустика

акустика

 1.  

алголь

 

алголь

 

 1.  

ампер

ампер

 1.  

амплитуда

 

амплитуда

 

 1.  

анастигмат

анастигмат

 1.  

анафронт

анафронт

 1.  

ангстрем

ангстрем

 1.  

анемометр

анемометр

 1.  

анизотропия

анизотропия

 1.  

анион

анион

 1.  

аннигиляция

аннигиляция

 1.  

антициклон

антициклон

 1.  

апекс

апекс

 1.  

апертура

апертура

 1.  

апланат

апланат

 1.  

апоастр

апоастр

 1.  

апогей

апогей

 1.  

апсид

апсид

 1.  

астенолит

астенолит

 1.  

астеносфера

астеносфера

 1.  

астеризм

астеризм

 1.  

астероид

астероид

 1.  

астробиология

астробиология

 1.  

астроблема

астроблема

 1.  

астроботаника

астроботаника

 1.  

астрогнозия

астрогнозия

 1.  

астрограф

астрограф

 1.  

астродинамика

астродинамика

 1.  

астроида

астроида

 1.  

астролог

астролог

 1.  

астрология

астрология

 1.  

астролябия

астролябия

 1.  

астрометрия

астрометрия

 1.  

астронавт

астронавт

 1.  

астронавтика

астронавтика

 1.  

астроном

астроном

 1.  

астрономия

астрономия

 1.  

астрофизик

астрофизик

 1.  

астрофизика

астрофизика

 1.  

астрофотометрия

астрофотометрия

 1.  

атом

атом

 1.  

афелий

афелий

 1.  

ахроматизм

ахроматизм

 1.  

аэролит

аэролит

 1.  

аэролог

аэролог

 1.  

аэрология

аэрология

 1.  

аэронавт

аэронавт

 1.  

аэронавтика

аэронавтика

 1.  

аэрономия

аэрономия

 1.  

бар

 

бар

 

 1.  

барионы

бариондар

 1.  

барицентр

барицентр

 1.  

барстер

барстер

 1.  

блазары

блазарлар

 1.  

бозон

бозон

 1.  

болид

болид

 1.  

болометр

болометр

 1.  

Венера

Шолпан

 1.  

войд

войд

 1.  

восход солнца

күннің шығуы

 

 1.  

галактика

галактика

 1.  

гамма-излучение

гамма-сәулелендіру

 1.  

гелиофизика

гелиофизика

 1.  

глобула

глобула

 1.  

год

жыл

 1.  

гороскоп

жұлдызнама

 1.  

гравитация

гравитация

 1.  

диссипация

диссипация

 1.  

диссоциация

диссоциация

 1.  

дифракция

дифракция

 1.  

затмение

тұтылу

 1.  

заход солнца

күннің батуы

 1.  

звезда-спутник

серік-жұлдыз

 1.  

зенит

зенит

 1.  

зодиак

зодиак

 1.  

инсоляция

инсоляция

 1.  

нтерферометр

 

интерферометр

 

 1.  

интерферометрия

интерферометрия

 1.  

ионосфера

ионосфера

 1.  

календарь

күнтізбе

 1.  

Карлик

Карлик

 1.  

квадруполь

квадруполь

 1.  

квазаг

квазаг

 1.  

квазар

квазар

 1.  

кварк

кварк

 1.  

кельвин

кельвин

 1.  

комета

комета, құйрықтыжұлдыз

 1.  

конвекция

конвекция

 1.  

континуум

континуум

 1.  

космогония

космогония

 1.  

космология

космология; ғарыштану

 1.  

кульминация

кульминация, шарықтау шегі 

 1.  

Ланиакея

Ланиакея

 1.  

либрация

либрация

 1.  

лимб

лимб

 1.  

линза

линза

 1.  

Луна

Ай

 1.  

лямбда

лямбда

 1.  

магнитар

магнитар

 1.  

магнитосфера

магнитосфера

 1.  

Марс

Марс

 1.  

масса

масса

 1.  

мезоны

мезондар

 1.  

меридиан

меридиан

 1.  

месяц

ай

 1.  

метеор

метеор

 1.  

метеорит

метеорит

 1.  

метеороид

метеороид

 1.  

микрон

микрон

 1.  

Млечный Путь

Құс жолы

 1.  

надир

надир

 1.  

нановатт

нановатт

 1.  

нейтралино

нейтралино

 1.  

нейтрино

нейтрино

 1.  

нейтрон

нейтрон

 1.  

нейтронизация

нейтрондалу

 1.  

Нептун

Нептун

 1.  

новолуние

жаңа айдың тууы

 1.  

нуклон

нуклон

 1.  

нутация

нутация

 1.  

объектив

объектив

 1.  

окуляр

окуляр

 1.  

орбита

орбита

 1.  

Орбита Земли

Жер орбитасы

 1.  

Орбита Солнца

 

Күн орбитасы

 1.  

панспермия

панспермия

 1.  

параллакс

параллакс

 1.  

парсек

парсек

 1.  

периастр

периастр

 1.  

перигей

перигей

 1.  

перигелий

перигелий

 1.  

плазма

плазма

 1.  

Плутон

Плутон

 1.  

позитрон

позитрон

 1.  

полдень

талтүс

 1.  

поле

өріс

 1.  

полнолуние

толған ай

 1.  

полутень

алакөлеңке

 1.  

полюс

полюс

 1.  

поляризация

полярлану

 1.  

Полярная звезда

 

Темірқазық

 1.  

прецессия

прецессия

 1.  

протозвезда

протожұлдыз

 1.  

протон

протон

 1.  

пульсар 

пульсар 

 1.  

равноденствие

күн мен түннiң теңелуi

 1.  

радар

радар

 1.  

радиант

радиант

 1.  

радиоастрономия

радиоастрономия

 1.  

радиогалактика

радиогалактика

 1.  

радиолокация

радиолокация

 1.  

рефлектор

рефлектор

 1.  

рефлектор-телескоп

рефлектор-телескоп

 1.  

рефрактор

рефрактор

 1.  

рефрактор-телескоп

рефрактор-телескоп

 1.  

рефракция

рефракция

 1.  

сарос

сарос

 1.  

Сатурн

Сатурн; Көкбозат

 1.  

селенография

селенография

 1.  

сизигия

сизигия

 1.  

сингулярность

сингулярлық

 1.  

скопление

шоғыр

 1.  

созвездие

шоқжұлдыз

 1.  

Солнце

Күн

 1.  

спектр

спектр

 1.  

спикул

спикул

 1.  

спин

спин

 1.  

стерадиан

стерадиан

 1.  

стратосфера

стратосфера

 1.  

суперсимметрия

суперсимметрия

 1.  

сутка

тәулік

 1.  

телескоп

телескоп

 1.  

терминатор

терминатор

 1.  

термопара

термопара; терможұп

 1.  

тропосфера

тропосфера

 1.  

туманность

тұмандық

 1.  

угол

бұрыш

 1.  

Уран

Уран

 1.  

фаза

фаза

 1.  

флоккул

флоккул

 1.  

фотон

фотон

 1.  

фотосфера

фотосфера

 1.  

хромосфера

хромосфера

 1.  

целостат

целостат

 1.  

цефеиды

цефеидтер

 1.  

широта

ендік

 1.  

эвекция

эвекция

 1.  

эвкрит

эвкрит

 1.  

экватор

экватор

 1.  

экзо

экзо

 1.  

экзобиология

экзобиология

 1.  

экзопланета

экзопланета

 1.  

экзосфера

экзосфера

 1.  

эклиптика

эклиптика

 1.  

экстинкция

экстинкция

 1.  

эксцентриситет

эксцентриситет                     

 1.  

электрон

электрон

 1.  

электронвольт

электронвольт

 1.  

элонгация

элонгация

 1.  

энергия

энергия

 1.  

эпакта

 

эпакта

 

 1.  

эпициклы

эпициклдер

 1.  

эфемерида

эфемерида

 1.  

Юпитер

Юпитер

 

 

Философия және саясаттану салаларының терминдері

 

 

 1.  

аббат

аббат

 1.  

абиогенез

абиогенез

 1.  

абориген

абориген

 1.  

абсентизм

абсентизм

 1.  

абсолют

абсолют

 1.  

абсолютизирование

абсолюттеу

 1.  

абсолютист

абсолютшiл

 1.  

абсолютное время

абсолютті уақыт

 1.  

абсолютное и относительное

абсолютті және салыстырмалы

 1.  

абсолютное мировоззрение

абсолютті дүниетаным

 1.  

абсолютное преимущество

абсолютті артықшылық

 1.  

абсолютность

абсолюттілiк

 1.  

абсолютный

абсолюттi

 1.  

абсолютный дух

абсолютті рух

 1.  

абсолютный идеализм

абсолютті идеализм

 1.  

абстрагирование

абстрактілеу

 1.  

абстракт

абстракт

 1.  

абстрактное и конкретное

абстрактілі және нақты

 1.  

абстрактное мышление

абстрактілі ойлау

 1.  

абстрактность

абстрактілік

 1.  

абстрактный

абстрактілі

 1.  

абстракционизм

абстракционизм

 1.  

абстракция актуальной бесконечности

өзектi шексiздiк абстракциясы

 1.  

абстракция отождествления

теңестiру абстракциясы

 1.  

абстракция художественная

көркем абстракция

 1.  

абсурд

абсурд

 1.  

авангард

авангард

 1.  

авангардизм

авангардшылдық

 1.  

авангардные партии

авангардтық партиялар

 1.  

авантюризм

авантюризм

 1.  

авантюризм политический

саяси авантюризм

 1.  

аварцы

аварлар

 1.  

авастан

авастан

 1.  

авастхи

авастхи

 1.  

аватара

аватара

 1.  

аверроизм

аверроизм

 1.  

аверс

аверс; өңбет

 1.  

авеста

авеста

 1.  

авиваж

авиваж

 1.  

ависта

ависта

 1.  

Авраамические религии

Ыбырайымдық діндер

 1.  

австромарксизм

Австромарксизм

 1.  

автаркическое хозяйство

томаға-тұйық шаруашылық

 1.  

автогенез

автогенез

 1.  

автокефалия

автокефалия

 1.  

автократ

автократ

 1.  

автократизм

автократизм

 1.  

автология

автология

 1.  

автономия

автономия

 1.  

автономия культурная

мәдени автономия

 1.  

автономия национально-культурная

ұлттық-мәдени автономия

 1.  

автономия национально-территориальная

аумақтық-ұлттық автономия

 1.  

автономная область

автономиялық облыс

 1.  

автономность

автономдық, дербестiк

 1.  

авторитарная власть

өктем билік

 1.  

авторитарная личность

өктем тұлға

 1.  

авторитарная религия

өктем дін

 1.  

авторитет власти

билік беделі

 1.  

автохтон

автохтон

 1.  

агапе

агапе

 1.  

агасфер

агасфер

 1.  

агент влияния

ықпал агентi

 1.  

агент дипломатический

дипломатиялық агент

 1.  

агентства информационные

ақпарат агенттiктерi

 1.  

агентура

агентура

 1.  

агенты социализации

әлеуметтендіру агентi

 1.  

агиография

агиография

 1.  

агитатор

үгiтшi

 1.  

Агитационный плакат

үгіт плакаты

 1.  

агитировать

үгіттеу

 1.  

агнец

құрбанқозы 

 1.  

агни

агни

 1.  

агни-йога

агни-йога

 1.  

агнография

агнография

 1.  

агонистика

агонистика

 1.  

агонистики

агонистиктер

 1.  

агорафобия

агорафобия

 1.  

агрегат социальный

әлеуметтiк агрегат

 1.  

агрегирование интересов

мүдделердi бiрлестiру

 1.  

агрегирование рынка

нарықты біріктіру

 1.  

агреман

агреман

 1.  

адаптация культурная

мәдени бейімделу

 1.  

адепт

жақтаушы, қолдаушы

 1.  

аджива

аджива

 1.  

адживика

адживика

 1.  

админстративная реформа

әкімшілік реформа

 1.  

админстративное взыскание

әкімшілік жаза

 1.  

админстративное задержание

әкімшілік жолмен ұстау

 1.  

админстративное подчинение

әкімшілік бағыныс

 1.  

админстративно-территориальное деление

әкімшілік-аумақтық бөлініс

 1.  

админстративно-управленческий персонал

әкімшілік-басқару қызметкерлері

 1.  

админстративный директор

әкімшілік директоры

 1.  

админстративный надзор

әкімшілік қадағалау

 1.  

админстративный отдел

әкімшілік бөлім

 1.  

ажио

ажио

 1.  

аид

аид

 1.  

академизм

академизм

 1.  

акварель

акварель

 1.  

акватипия

акватипия

 1.  

акида

ақида

 1.  

аккламация

аккламация

 1.  

аккомпанемент

сүйемелдеу

 1.  

а-конто

а-конто

 1.  

акростих

акростих

 1.  

акротерий

акротерий

 1.  

акрофония

акрофония

 1.  

аксельбант

аксельбант

 1.  

аксиология

аксиология

 1.  

аксиома силлогизма

силлогизм аксиомасы

 1.  

аксиоматика

аксиоматика

 1.  

акт агрессии

агрессия актісі

 1.  

акт гражданского состояния

азаматтық хал актісі

 1.  

активность политическая

саяси белсендiлiк

 1.  

активность социальная

әлеуметтiк белсендiлiк

 1.  

актуальная культура

өзектi мәдениет

 1.  

акцептация

акцептация

 1.  

акцептирование

акцепттеу, келісім беру

 1.  

акциденция

акциденция

 1.  

акционизм

акционизм

 1.  

акция дипломатическая

дипломатиялық акция

 1.  

алевиты

алевиттер

 1.  

александрийская школа

александрия мектебі

 1.  

алеоторика

алеоторика

 1.  

алидада

алидада

 1.  

аллегрето

аллегрето

 1.  

аллегро

аллегро

 1.  

аллилуя

аллилуя

 1.  

аллофон

аллофон

 1.  

аллюзия

аллюзия

 1.  

алтабас

алтабас

 1.  

алхимик

алхимик

 1.  

алхимия

алхимия

 1.  

алчность

ашкөздік, тойымсыздық

 1.  

альбигойцы

альбигойлықтар

 1.  

алькасар

алькасар

 1.  

альма-матер

альма-матер

 1.  

альсекко

альсекко

 1.  

альт

альт

 1.  

альтер

альтер

 1.  

альтерглобализм

альтерглобализм

 1.  

альтернат

альтернат

 1.  

альтернация

альтернация

 1.  

альфреско

альфреско

 1.  

амазонка

амазонка

 1.  

амальгамация

амальгамация

 1.  

Аматерасу

Аматерасу

 1.  

Амбивалентность

Амбиваленттiлiк, қосарластық

 1.  

американизм

америкашылық

 1.  

американоцентризм

америкашылдық

 1.  

амфиктония

амфиктония

 1.  

амфитеатр

амфитеатр

 1.  

анабаптисты

анабаптистер

 1.  

анаграмма

анаграмма

 1.  

анализ мотивационный

уәждемелік талдау

 1.  

анализ мотивный

уәжді талдау

 1.  

анализ сегментационный

бөліктемелік талдау

 1.  

анализ ситуационный

жағдаяттық талдау

 1.  

аналитическая философия

аналитикалық философия

 1.  

аналитический метод

талдау әдiсi

 1.  

аналогия бытия

болмыс аналогиясы

 1.  

анархо-синдикализм

анархо-синдикализм

 1.  

анафема

анафема, аластау, қарғыс

 1.  

анахронизм

анахронизм

 1.  

ангажированность

икемділік

 1.  

англиканская церковь

англикан шіркеуі

 1.  

англокатолицизм

англокатолицизм

 1.  

ангоб

ангоб

 1.  

андерграунд

андерграунд

 1.  

андрогин

андрогин

 1.  

андроновская культура

андрон мәдениеті

 1.  

анимализм

анимализм

 1.  

анималистика

анималистика

 1.  

аниматизм

аниматизм

 1.  

анимизм

анимизм

 1.  

анклав

анклав

 1.  

аннексионист

аннексияшы

 1.  

анод

анод

 1.  

аномия социальная

әлеуметтiк аномия

 1.  

антагонизм

антагонизм

 1.  

антагонистическое противоречие

антагонистік қайшылық

 1.  

антанта

антанта

 1.  

антей

антей

 1.  

антиглобализация

антижаһанданушылық

 1.  

антиглобализм

антиглобализм

 1.  

антиглобалист

антижаһанданушылық

 1.  

антидемократизм

антидемократизм

 1.  

антидемократический

антидемократиялық

 1.  

антикапитализм

антикапитализм

 1.  

антиквар

антиквар, көненің көзі

 1.  

антиклерикализм

антиклерикализм

 1.  

антикоммунизм

антикоммунизм

 1.  

антикризисное управление

дағдарысқа қарсы басқару

 1.  

антилогизм

антилогизм

 1.  

антиматериалистический

материализмге қарсы

 1.  

антимонопольный

монополияға қарсы

 1.  

антинародный

халыққа жат

 1.  

антинаучный

ғылымға қайшы

 1.  

антиномия чистого разума

таза зерде антиномиясы

 1.  

антиобщественный

қоғамға жат

 1.  

антипатия

антипатия

 1.  

антипатриотический

антипатриот

 1.  

антипация

антипация

 1.  

анти-психологизм

анти-психология

 1.  

антирелигиозный

дiнге қарсы

 1.  

антисемит

антисемит

 1.  

антисемитизм

антисемитизм

 1.  

антисоветизм

антисоветизм

 1.  

антисцентизм

антисцентизм

 1.  

антитезис

антитезис

 1.  

антитеррористический

антитеррорлық, лаңкестікке қарсы

 1.  

антитринитарии

антитринитарийлер

 1.  

антиутопия

антиутопия

 1.  

антифашизм

антифашизм

 1.  

антихрист

антихрист

 1.  

антихудожественный

анти-көркемдiк

 1.  

античная культура

антикалық мәдениет

 1.  

античная логика

антикалық логика

 1.  

античный философия

антикалық философия

 1.  

античный

антикалық

 1.  

античный

антикалық

 1.  

анти-эдип

анти-эдип

 1.  

антропология

антропология

 1.  

антропология историческая

тарихи антропология

 1.  

антропология культурная

мәдени антропология

 1.  

антропология философская

философиялық антропология

 1.  

антропоморфизм

антропоморфизм

 1.  

антропоморфность

адам пішінділік

 1.  

антропоморфный

адам пішінді

 1.  

антропоморфы

адам пішінділер

 1.  

антропонимика

антропонимика

 1.  

антропопаизм

антропопатизм

 1.  

антропософия

антропософия

 1.  

антропосоциология

антропоәлеуметтану

 1.  

антропофагия

антропофагия

 1.  

антропоцентризм

антпроцентризм

 1.  

антураж

антураж

 1.  

анфас

анфас

 1.  

аншлюс

күштеп қосып алу, аншлюс

 1.  

апатриды

апатридтер; азаматтығы жоқтар

 1.  

апейрон

апейрон

 1.  

апелла

апелла

 1.  

апис

апис

 1.  

апломб

апломб

 1.  

апогей

апогей

 1.  

аподейктика

талассыз дәлел

 1.  

апокалипсис

апокалипсис

 1.  

апокатастасис

апокатастасис

 1.  

апокриф

апокриф

 1.  

аполитизм

бейсаясатшылдық

 1.  

аполитичный

бейсаясатшыл

 1.  

аполлон

аполлон

 1.  

апологенита

апологенита

 1.  

апологеты

апологеттер

 1.  

апология

апология, мадақтау

 1.  

апоретика

апоретика

 1.  

апория

апория

 1.  

апостериори

апостериори

 1.  

апостериорный

апостериорлық

 1.  

апофанзис

апофанзис

 1.  

апофатическая теология

апофатикалық теология

 1.  

апофема

апофема

 1.  

апофеоз

апофеоз

 1.  

апперцепция

апперцепция

 1.  

априори

априори

 1.  

ар брют

ар брют

 1.  

ар деко

ар деко

 1.  

арабеска

арабеска, арабы өрнек

 1.  

ареопаг

ареопаг

 1.  

ареопагитики

ареопогитиктер

 1.  

арес

арес

 1.  

ариадна

ариадна

 1.  

арианство

арианшылдық

 1.  

аристократизм

ақсүйектік

 1.  

аристократия

ақсүйектік басқару

 1.  

аркадия

аркадия

 1.  

армагеддон

армагеддон

 1.  

ароморфоз

ароморфоз

 1.  

артхашастра

артхашастра

 1.  

архаизация    

архаизация, көнелендіру

 1.  

архаика

архаика, көнелік

 1.  

архангелы

архангелдер

 1.  

Архат

Архат

 1.  

архиерей

архиерей

 1.  

архимандрит

архимандрит

Бекітілген халықаралық терминдер

 1.  

абсолют

абсолют

 1.  

абстракт

абстракт

 1.  

абстракция

абстракция

 1.  

абсурд

абсурд

 1.  

автономия

автономия

 1.  

авторитарный

авторитарлық

 1.  

агентство

агенттік

 1.  

агностицизм

агностицизм

 1.  

агрессия

агрессия

 1.  

адвокат

адвокат

 1.  

адекватность

адекваттылық

 1.  

адрес

мекенжай

 1.  

академизм

академизм

 1.  

аккуммулирование

аккуммуляциялау

 1.  

акт

акт

 1.  

актив

актив

 1.  

актуальный

өзекті

 1.  

акционизм

акционизм

 1.  

акцент

акцент

 1.  

альтернатива

балама

 1.  

аморализм

аморализм

 1.  

амортизация

амортизация

 1.  

аналог

аналог

 1.  

анти

анти

 1.  

апелляция

апелляция

 1.  

апология

апология

 1.  

апробация

апробация

 1.  

аргумент

аргумент

 1.  

ассигнация

ассигнация

 1.  

ассортимент

ассортимент

 1.  

атрибут

атрибут

 1.  

аттестация

аттестаттау

 1.  

аукцион

аукцион

 1.  

аут

аут

 1.  

аутентичность

теңтүпнұсқалық

 1.  

аффект

аффект

 

Б

 

 1.  

база

база

 1.  

бизнес

бизнес

 1.  

банкрот

банкрот

 1.  

био

био

 1.  

биржа

биржа

 1.  

бюрократизм

бюрократизм

 1.  

банк

банк

 1.  

бартер

бартер

 1.  

бланк

бланк

 1.  

блок

блок

 1.  

бюллетень

бюллетень

 1.  

буклет

буклет

 1.  

буфер

буфер

 1.  

батарея

батарея

 1.  

бойлер

бойлер

 1.  

бригада

бригада

 1.  

борт

борт

 1.  

банкет

банкет

 1.  

балл

балл

 1.  

бонус

бонус

 1.  

брокер

брокер

 1.  

брошюра

 кітапша

 1.  

бюро

бюро

 1.  

брифинг

брифинг

 1.  

библиография

библиография

 1.  

бестселлер

бестселлер

 1.  

бланш

бланш

 1.  

блогер

блогер

 1.  

бренд

бренд

 

В

 

 1.  

вариация

вариация

 1.  

вакуум

вакуум

 1.  

вакансия

вакансия, бос жұмыс орны

 1.  

вирус

вирус

 1.  

вербально

вербалды

 1.  

версия

версия

 1.  

виза

бұрыштама; виза

 1.  

вице

вице

 1.  

виртуальный

виртуалды

 1.  

валюта

валюта

 1.  

вектор

вектор

 1.  

волонтер

волонтер

 

         Г                              

 

 1.  

гарантия

кепіл

 1.  

галактика

галактика

 1.  

генезис

генезис

 1.  

гендер

гендер

 1.  

генетика

генетика

 1.  

генеалогия

генеалогия

 1.  

генофонд

тектік қор

 1.  

геноцид

геноцид

 1.  

гипотеза

гипотеза

 1.  

гид

гид

 1.  

гимназия

гимназия

 1.  

глобализация

жаһандану

 1.  

гносеология

гносеология

 1.  

гонорар

гонорар; қаламақы

 1.  

гуманизация

ізгілендіру

 1.  

графика

графика

 1.  

грамота

грамота

 1.  

гриф

гриф

 1.  

грант

грант

 

Д

 

 1.  

девальвация

девальвация

 1.  

деградация

деградация

 1.  

декларация

декларация

 1.  

декрет

декрет

 1.  

детектив

детектив

 1.  

дефект

дефект

 1.  

делимитация

делимитация

 1.  

демобилизация

демобилизация

 1.  

деморализация

деморализация

 1.  

депортация

депортация

 1.  

департамент

департамент

 1.  

депозит

депозит

 1.  

демократизация

демократияландыру

 1.  

децентрализация

орталықсыздандыру

 1.  

диалектика

диалектика

 1.  

дифферент

дифферент

 1.  

диверсификация

әртараптандыру

 1.  

динамичность

серпінділік

 1.  

дискуссия

пікірсайыс

 1.  

директор

директор

 1.  

догматизм

догматизм

 1.  

доминирование

үстемдік

 1.  

донор

донор

 

И

И

 1.  

идеализация

идеализация

 1.  

идеологизация

идеологиялау

 1.  

идея

идея

 1.  

иерархия

иерархия

 1.  

иммиграция

иммиграция; көшіп келу

 1.  

импорт

импорт

 1.  

имидж

имидж

 1.  

индексация

индекстеу

 1.  

инновация

инновация

 1.  

инстанция

инстанция; саты

 1.  

инкубатор

инкубатор

 1.  

интеллект

интеллект

 1.  

интеграция

интеграция

 1.  

интуиция

түйсік

 1.  

ипотека

ипотека

 

К

 

 1.  

касса

касса

 1.  

категория

категория; санат

 1.  

класс

сынып; класс

 1.  

классицизм

классицизм

 1.  

классификация

классификация;  сыныптау

 1.  

когнитивизм

когнитивизм

 1.  

коллегия

алқа

 1.  

компенсация

өтемақы

 1.  

компонент

компонент; құрамбөлік

 1.  

консолидация

 консолидация топтастыру

 1.  

конфигурация

конфигурация

 1.  

координация

үйлестіру

 1.  

коррекция

 түзету

 1.  

корпус

корпус

 1.  

кодекс

кодекс

 1.  

креация

креация

 1.  

криминал

криминал

 

Л

 

 1.  

лаконизм

лаконизм

 1.  

лазер

лазер

 1.  

ландшафт

ландшафт

 1.  

либерализм

либерализм

 1.  

лицей

лицей

 1.  

логика

логика

 1.  

локальность

локалды

 1.  

лотерея

лотерея

 1.  

ломбард

ломбард

 

М

 

 1.  

максимализм

максимализм

 1.  

манипуляция

манипуляция

 1.  

материализм

материализм

 1.  

марка

таңба

 1.  

мафия

мафия

 1.  

магистраль

магистраль

 1.  

масштаб

масштаб; ауқым

 1.  

маркетинг

маркетинг

 1.  

мегабайт

мегабайт

 1.  

меритократия

меритократия

 1.  

мессия

мессия

 1.  

менталитет

діл; менталитет

 1.  

механизм

механизм; тетік

 1.  

метод

әдіс

 1.  

методология

әдіснама

 1.  

миграция

көші-қон; миграция

 1.  

монополизация

монополияландыру

 1.  

монография

монография

 1.  

монополия

монополия

 1.  

модератор

модератор

 1.  

мораль

мораль

 1.  

модель

модель

 1.  

модуль

модуль

 1.  

монтаж

монтаждау

 1.  

монумент

монумент

 1.  

модернизация

жаңғырту; модернизация

 

Н

 

 1.  

номинал

номинал

 1.  

номенклатура

номенклатура

 1.  

натурализм

натурализм

 1.  

норма

норма

 

О

 

 1.  

оппозиция

оппозиция

 1.  

онлайн

онлайн

 1.  

облигация

облигация

 1.  

ориентация

бағдар; ориентация

 1.  

офис

кеңсе; офис

 

П

 

 1.  

пароль

құпиясөз

 1.  

паспорт

паспорт; төлқұжат

 1.  

платформа

платформа; тұғырнама

 1.  

позитивизм

позитивизм

 1.  

позиция

ұстаным

 1.  

потенциал

потенциал; әлеует

 1.  

прагматизм

прагматизм

 1.  

преамбула

преамбула

 1.  

прерогатива

Прерогатив

 1.  

принцип

принцип

 1.  

проблема

проблема

 1.  

протекционизм

протекционизм

 

Р

 

 1.  

реализм

реализм

 

С

 

 1.  

сакральный

киелі

 1.  

санкция

санкция

 1.  

саммит

саммит

 1.  

сканер

сканер

 1.  

семантика

семантика

 1.  

серия

серия; топтама

 1.  

секта

секта

 1.  

система

жүйе; система

 1.  

стиль

стиль

 1.  

стереотип

стереотип; таптаурын

 1.  

смарт-карта

смарт-карта

 1.  

субстанция

субстанция

 1.  

субсидия

субсидия;

 1.  

субъективизм

субъективизм

 

Т

 

 1.  

табель

 тәбіл

 1.  

таблица

кесте

 1.  

тезис

тезис

 1.  

театр

театр

 1.  

тест

тест

 1.  

терминал

терминал

 1.  

тенденция

үрдіс; тенденция

 1.  

температура

температура

 1.  

теория

теория

 1.  

тоталитаризм

тоталитаризм

 1.  

трансформация

трансформация

 1.  

транш

транш

 

У

 

 1.  

унификация

біріздендіру; унификация

 

Ф

 

 1.  

фактор

фактор

 1.  

факс

факс

 1.  

фармацевт

фармацевт

 1.  

функция

функция

 1.  

феномен

феномен

 1.  

фермер

фермер

 1.  

фестиваль

фестиваль

 1.  

филиал

филиал

 1.  

фирма

фирма

 1.  

фильм

фильм

 1.  

формация

формация

 1.  

формула

формула

 1.  

фонограмма

фонограмма

 1.  

фракция

фракция

 

Х

 

 1.  

хроника

хроника

 1.  

хаос

хаос

 

Ц

 

 1.  

ценз

ценз

 1.  

цикл

цикл

 1.  

цивилизация

өркениет

 

  Ш

 

 1.  

шаблон

шаблон

 

   Э

 

 1.  

эволюция

эволюция

 1.  

экономика

экономика

 1.  

эвакуация

эвакуация

 1.  

эйфория

эйфория

 1.  

эмиграция

эмиграция

 1.  

этика

әдеп; этика

 

    Ю

 

 1.  

юриспруденция

юриспруденция

 

    Я

 

 1.  

ядро

ядро

 


2019-01-28 15:18:20

СЕНIМ ТЕЛЕФОНЫ
32-91-74
CALL CENTER

Жаңалықтар мұрағаты

акорда 100 100

СұрақСұрақтар мұрағаты

Ауданның қандай мәселесі Сізді көбірек алаңдатады?
Дауыс берді: 42
Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми сайты
Стратегиясы Қазақстан 2050
ҚР Президентінің "Нұрлы жол – болашаққа бастар жол" атты Жолдауы
Павлодар облысының әкімдігі
Халықтық IPO бағдарламасы
Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі
Қазақстан Стратегиясы 2050
Центр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан
EXPO 2017
Назарбаев орталығы
ҚР Әділет министрлігі
ҚАЗТЕСТ
Қазақстан Республикасының электрондық лицензиялауы
Отау ТВ
Павлодар облысының ақпараттық ресурсы
Мүлікті жария ету
«Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі» АҚ
«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Қазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығы
Сот кабинеті
Рухани әлем
Астана экономикалық форумы
 • Мекенжайы

  Павлодар қаласы,
  Қайырбаев көшесі, 32

 • Телефон

  8 (7182) 32-67-81
  32-81-14

 • E-mail

  tilder32@gmail.com

 • Соц. сети